INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO ŠKOLKY K 12.4. 2021

Vážení rodiče,
jsem si plně vědoma, že momentální situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy je velmi složitá. Budeme se snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň však vás velmi prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.
Na základě jednání Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňující osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021, ale pouze dětem, které mají povinnost předškolního vzdělávání a dále dětem rodičů integrovaného záchranného systému ve věku od dvou do pěti let. Pro ostatní rodiče platí, že dále čerpají OČR.
Děti mohou nastoupit ke vzdělávání pouze za splnění povinnosti testování, které bude probíhat dvakrát týdně. V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu. Testy u dětí budou probíhat za pomoci rodičů, proto prosíme rodiče, aby počítali v testovacích dnech, že budou moci odejít až po vyhodnocení testu (minimálně 15 minut od odebrání vzorku).
Děti nemusí nosit ve třídě ochranu úst.
 
Dále prosíme o závazné oznámení docházky dítěte. Buď emailem na reditelka@skolkasvatojanek.cz nebo formou online dotazníku https://forms.gle/EkMjr34B4BhGmuPz9 (Zpráva může obsahovat i omluvu dítěte z prezenční výuky). Na základě přihlášeného počtu dětí budeme rozhodovat o tom, kde bude probíhat testování. Prosíme tedy o vstřícnost a nahlášení všech dětí, které budou docházet.
 
Na základě nahlášení počtu dětí (do pátku) poskytneme konkrétní informace ohledně organizace testování.
 
Pokud dítě nastoupí do školky, je třeba si znovu zajistit obědy.
V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.
Předem děkuji za spolupráci a vstřícnost v této nelehké době.
S pozdravem
Mgr. Hana Benešová

Add your thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *