INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Testování bude probíhat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).

V případě testování dětí je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem. Prosíme tedy rodiče, aby počítali s časovou rezervou minimálně 15 minut, kdy budou čekat na výsledky testu.

Doba vyhrazená pro testování je 6.30 hodin – 8.00 hodin. Prosíme tedy o dodržování tohoto časového rozpětí. Dále prosím počítejte i s tím, že pokud přijde více dětí najednou, doba čekání na přijetí dítěte do třídy se může značně prodloužit.

Dítě, které nastoupí v jiný den, bude testováno také.

U testování bude přítomen zaměstnanec MŠ pověřený ředitelkou školy, který vykonává dohled, před testováním informuje o způsobu a průběhu testování.

Po celou dobu budou dodržována přísná hygienická opatření – rozestupy, desinfekce, zákonní zástupci musí mít po celou dobu respirátory.

Postup v případě preventivního pozitivního výsledku prováděného v MŠ:

V případě, že je výsledek testu pozitivní, škola vystaví zákonnému zástupci potvrzení. Dítě musí neodkladně opustit MŠ.

Zákonný zástupce dítěte má povinnost telefonicky kontaktovat lékaře.

Následně dítě musí absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARSCoV-2.

Pokud je výsledek pozitivní, zákonný zástupce musí neprodleně informovat školu.

Škola bezodkladně kontaktuje příslušnou krajskou hygienickou stanici, předkládá seznam dětí, kteří byli v kontaktu s pozitivním dítětem nebo zaměstnancem školy 2 dny zpětně (tzn. ne v pondělí) a má příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud zákonný zástupce dítěte doloží, že následný test RT-PCR je negativní, škola opětovně umožní vzdělávání dítěte v MŠ.

Instruktážní video – jak bude test s asistencí probíhat:

Add your thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *