Testování bude probíhat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). V případě testování dětí je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem. Prosíme tedy rodiče, aby počítali s časovou rezervou minimálně 15 minut, kdy budou čekat na výsledky testu. Doba […]