Informace k otevření školky

ŠKOLKA BUDE OTEVŘENA 25.5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k zájmu bude školka znovuotevřena od pondělí 25.5. 2020. Už na tento den, je potřeba znovu přihlásit stravu pomocí www.strava.cz, emailem: obedy@jidelnastudentu.cz nebo telefonicky na tel. 585 341 484. STRAVA NEBUDE PŘIHLÁŠENA AUTOMATICKY! Dále je třeba přinést čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte – formulář a další informace ohledně hygienických pravidel naleznete níže.

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Škola informuje zákonné zástupce dětí o organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech:
▪ povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha),
▪ provozu školy a hygienických opatřeních

  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
  • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
  • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

💾 FORMULÁŘ K TISKU: Cestne-prohlaseni-o-neexistenci-infekcniho-onemocneni.PDF

AKTUALIZOVÁNO 12.5.2020