Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010557 Hlavním cílem projektu je podpořit církevní mateřskou školu aktivitami, které jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, výměnu zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, personální posílení, spolupráci s rodiči a rozvoj výuky, včetně výuky ICT. Z […]
Vždy, když si nejste jisti, zda řečový vývoj dítěte probíhá správně. • Nemluví-li dítě včas a správně, případně nemluví-li vůbec ještě ve 3 letech věku • Zadrhává a obtíže trvají déle než 1 měsíc • Je patrná DYSLALIE (patlavost) • […]
Od 5.9. do 19.12. 2018 (tzn. každou středu) nabízíme rodičům možnost kurzu plavání 🏊, tento výcvik je nepovinný. Začátek v 10.00 hod. (tzn. odchod z MŠ nejpozději 9.15 hod.) Prosíme rodiče, kteří mají zájem ať se zapíší do listu na […]
Den Země je den věnovaný naší planetě Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky […]