O nás

Kdo jsme?

Církevní mateřská škola Svatojánek – Litovel vznikla v roce 2010 a nachází v blízkosti centra města, v samém srdci Litovelského Pomoraví. Školka disponuje dvěma třídami, s kapacitou 50 dětí, a je určena zpravidla, ne však výlučně dětem od 3 do 6 let.

Nedílnou součástí našeho fungování je blízký vztah dětí, pedagogických pracovníků a rodičů. Takto se může školka stát bezpečným místem společného setkávání, kde se všichni jedinci navzájem učí a obohacují. Rodiče se podílejí na organizaci školky, na jejím provozu, při budování zázemí (brigády na pozemku zahrady, průběžné opravy). S dětmi i pracovníky školky se rodiče setkávají nejen u příležitostí slavností, veřejných akcí, ale i v rámci každodenního provozu školky či při exkurzích a výletech.

Co nabízíme?

Vzdělávací program školky je propojen nejen s obsahem duchovním a etickým, jehož cílem je utváření předpokladů pro zdravý psychický, duchovní a etický vývoj dítěte ve zdravého a plnohodnotného člověka. Pracujeme s katechezí Dobrého Pastýře. Ve své činnosti využíváme také prvky monetssori pedagogiky. Dále děti procházejí environmentální výchovou a jsou vedeny – doprovázeny v duchu lesní pedagogiky. Nedílnou součástí programu ve školce je však také volná hra, kterou považujeme za zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte.

Rodičům:

 • Doplněk rodinné a duchovní výchovy
 • Možnost podílet se na programu CMŠ, společných akcích pro rodiče s dětmi
 • Poradenský servis
 • Zapůjčení odborné literatury

Dětem:

 • Předškolní vzdělávání podle ŠVP Krok za krokem jdou Svatojánci celým rokem“
 • Pestrost programové nabídky
 • Individuální adaptační program
 • Výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu
 • Návrat k přírodě
 • Podnětné prostředí k zajištění rozvoje dětské osobnosti
 • Exkurze, výlety
 • Zapojení dětí do regionálního soužití
 • Kulturní, sportovní a tvořivé vyžití
 • V úzké spolupráci s rodiči rozvíjet osobnost dítěte podporovat jeho přirozený vývoj i nadání