Plavání

Během školního roku navštěvujeme v rámci výuky plavání plavecký bazén na ZŠ Vítězná – Litovel.

Kurzu plavání se mohou zúčastnit děti, které dovrší 4 let před začátkem nebo krátce po začátku kurzu.

Vedoucí bazénu: Hana Kaštanová, tel. 739 557  878,  585 156 225 bazen@zsviteznalitovel.cz
Cvičitelé plavání: Mgr. Miroslava Gottfriedová  tel. 585 156 226 miroslava.gottfriedova@zsviteznalitovel.cz

Mgr. Marcela Krylová
Klára Melichová

Kurz plavání JARO 2019

Od 29.4. do 24.6. 2019 (tzn. každé PONDĚLÍ) nabízíme rodičům možnost kurzu plavání 🏊, tento výcvik je nepovinný.
Začátek v 08.45 hod. (tzn. odchod z MŠ nejpozději 8.10 hod.)

• Cena kurzu je 400,- Kč (10 x 1 hod.= jedna lekce 40,-Kč)
• Plávání je pro děti, které dovršily 4 let!

Více informací poskytne paní ředitelka

Prosíme rodiče, kteří mají zájem ať se zapíší do listu na dveřích do třídy.