Plavání

Během školního roku navštěvujeme v rámci výuky plavání plavecký bazén na ZŠ Vítězná – Litovel.

Kurzu plavání se mohou zúčastnit děti, které dovrší 4 let před začátkem nebo krátce po začátku kurzu. Zapisovací arch najdete na dveřích do třídy v oddělení Motýlků. kapacita kurzu je omezena.

Vedoucí bazénu: Hana Kaštanová, tel. 739 557  878,  585 156 225 bazen@zsviteznalitovel.cz
Cvičitelé plavání: Klára Balážová tel. 585 156 226, 739 557 878, Mgr. Marcela Krylová, Ilona Havigerová

Kurz plavání PODZIM 2021

Od 5.9. do 7.11. 2023 (tzn. každé Úterý) nabízíme rodičům možnost kurzu plavání 🏊, tento výcvik je nepovinný.
Začátek v 09.00 hod. (tzn. odchod z MŠ nejpozději 8.30 hod.) konec 10.00 hod.

• Cena kurzu je 800,- Kč (10 x 1 hod.) Platí se v září.
• Plávání je pro děti, které dovršily na podzim 4 let!

Je nutné prohlášení rodičů, že dítě je zdravé a schopné zúčastnit se plavecké výuky. Formulář bude vyvěšen v září na dveře třídy.

Přihláška na plavání je závazná. V případě nemoci nelze peníze vrátit.

Více informací poskytne paní ředitelka