Plavání

Během školního roku navštěvujeme v rámci výuky plavání plavecký bazén na ZŠ Vítězná – Litovel.

Kurzu plavání se mohou zúčastnit děti, které dovrší 4 let před začátkem nebo krátce po začátku kurzu. Zapisovací arch najdete na dveřích do třídy v oddělení Motýlků. kapacita kurzu je omezena.

Vedoucí bazénu: Hana Kaštanová, tel. 739 557  878,  585 156 225 bazen@zsviteznalitovel.cz
Cvičitelé plavání: Mgr. Miroslava Gottfriedová  tel. 585 156 226 miroslava.gottfriedova@zsviteznalitovel.cz

Mgr. Marcela Krylová

Kurz plavání PODZIM 2021

Od 6.9. do 13.12. 2022 (tzn. každé Úterý) nabízíme rodičům možnost kurzu plavání 🏊, tento výcvik je nepovinný.
Začátek v 09.00 hod. (tzn. odchod z MŠ nejpozději 8.30 hod.) konec 10.00 hod.

• Cena kurzu je 1650,- Kč (15 x 1 hod.) Platí se v září.
• Plávání je pro děti, které dovršily na podzim 4 let!

Je nutné prohlášení rodičů, že dítě je zdravé a schopné zúčastnit se plavecké výuky. Formulář bude vyvěšen v září na dveře třídy.

Přihláška na plavání je závazná. V případě nemoci nelze peníze vrátit.

Více informací poskytne paní ředitelka