Plavání

Během školního roku navštěvujeme v rámci výuky plavání plavecký bazén na ZŠ Vítězná – Litovel.

Kurzu plavání se mohou zúčastnit děti, které dovrší 4 let před začátkem nebo krátce po začátku kurzu.

Vedoucí bazénu: Hana Kaštanová, tel. 739 557  878,  585 156 225 bazen@zsviteznalitovel.cz
Cvičitelé plavání: Mgr. Miroslava Gottfriedová  tel. 585 156 226 miroslava.gottfriedova@zsviteznalitovel.cz

Mgr. Marcela Krylová
Klára Melichová

Kurz plavání PODZIM 2018

Prosíme rodiče, kteří mají zájem ať se zapíší do listu na dveřích do třídy.