Zápis do MŠ

Zápis do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli pro šk.r. 2022/2023

STANOVENÍ PODMÍNEK pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli, školská právnická osoba, v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34 odst.1) a odst. 2) stanoví pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 místo, termín a dobu zápisu.

 

V tomto školním roce proběhne zápis do mateřské školy osobně v budově školy za přítomnosti dětí a zákonných zástupců
a to v termínu 12. 5. 2022 od 14.30 hod.

Zápis proběhne tak, že rodiče odevzdají ve výše uvedeném termínu požadované formuláře:

  • žádost o přijetí do MŠ
  • prostou kopii rodného listu
  • potvrzení od lékaře o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (formulář je součástí žádosti o přijetí do MŠ)
  • dobrovolně lze doložit čestné prohlášení pro splnění kritéria ,,dítě je z praktikující křesťanské rodiny“

Přijetí Vaší osobně podané žádosti ředitelka CMŠ potvrdí vystavením registračního čísla, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na veřejně přístupném místě: na internetových stránkách školy, a také na dveřích budovy školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně na uvedenou adresu pro doručování písemností, datovou schránkou nebo do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Zákonný zástupce má právo k vyjádření k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutím a to dne 13. 5. 2022

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží tato osoba své oprávnění dítě zastupovat.

 

Ilona Vysloužilová,
ředitelka CMŠ

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku mateřské školy: reditelka@skolkasvatojanek.cz, tel. (+420) 734 435 239
(Na telefonním čísle lze kontaktovat ředitelku každý všední den mezi 10 – 13 hod.
Prosíme o respektování tohoto času z důvodu práce s dětmi.)