Zápis do MŠ

Zápis do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli pro šk.r. 2020/2021

Vážení rodiče,
jelikož přibývají dotazy ohledně zápisů do MŠ, rádi bychom Vás informovali, že momentálně čekáme na pokyny ze strany MŠMT. Jelikož zápisy do MŠ budou probíhat až v měsíci květnu, tak nyní musíme vyčkat, kdy tuto záležitost MŠMT projedná a poté jednat. Zatím tedy nevyplňujte přihlášky ani nechoďte k lékařům pro potvrzení. Jakmile budeme mít nějaké bližší informace, tak budeme dále jednat a vše bude zveřejněno na těchto stránkách  nebo FB
.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce dítěte, předloží originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti a vyplněnou žádost s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost .

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty vezměte s sebou ve stanovený den zápisu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně od 1. března 2020 v MŠ nebo ji najdou také ke stažení na těchto stránkách.

💾 Žádost o přijetí dítěte pro šk.r.2020/2021 ke stažení ZDE (PDF, 509 kB)