Zápis do MŠ

Zápis do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli pro šk.r. 2019/2020

Termín zápisu je 14.května 2019 od 15.00 do 18.00 hodin.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce dítěte, předloží originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti a vyplněnou žádost s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost .

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další dokumety vezměte s sebou ve stanovený den zápisu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně od 1 . března 2019 v MŠ nebo ji najdou také ke stažení na těchto stránkách.

💾 Žádost o přijetí dítěte pro šk.r.2019/2020 ke stažení ZDE (PDF, 509 kB)
💾 Stanovení podmínek pro podávání žádostí šk.r.2019/2020 ke stažení ZDE (PDF, 331 kB)
💾 Stanovená kriteria přijetí pro šk.r.2019/2020 ke stažení ZDE (PDF,247 kB)