Zápis do MŠ

Zápis do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli pro šk.r. 2019/2020

Termín zápisu bude určen. Děkujeme za pochopení!

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce dítěte, předloží originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti a vyplněnou žádost s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost .

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně od 1 . března 2019 v MŠ nebo ji najdou také ke stažení na těchto stránkách.

💾 Žádost o přijetí dítěte ke stažení ZDE (PDF, 200 kB)
💾 Stanovená kriteria přijetí 
💾 Stanovení podmínek přijímacího řízení