Zápis do MŠ

Zápis do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli pro šk.r. 2020/2021

V současné době je kapacita školky naplněna.

Termín zápisu pro nový školní rok 2020/2021 bude stanoven nejdříve v druhé polovině letošního školního roku.

Pro další informace sledujte tyto stránky. Děkujeme

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce dítěte, předloží originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti a vyplněnou žádost s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost .

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty vezměte s sebou ve stanovený den zápisu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně od 1. března 2020 v MŠ nebo ji najdou také ke stažení na těchto stránkách.

💾 Žádost o přijetí dítěte pro šk.r.2020/2021 ke stažení ZDE (PDF, 509 kB)