Stravování

🍽 Jídlo (ranní svačinka, oběd, odpolední svačinka) je do školky dováženo ze školní jídelny.
🥛 Pitný režim (vodu, vodu + sirup, čaj) mají děti zajištěný po celý den v MŠ.

Přihlašování strávníků

Je nutné dítěti přihlásit celodenní stravu na začátku docházky do zařízení mateřské školy.

Každou změnu je nutné neprodleně nahlásit v jídelně ! V mateřské škole je možné zabezpečit stravu s dietním omezením lepku, která vyžaduje speciální úpravu.

Rodiče, kteří své dítě přihlásili k celodenní docházce, jsou povinni odebírat celodenní stravování. Ve výjímečných případech (např.návštěva lékaře) je možno si na tento den objednat polodenní stravu.

Odhlašování strávníků

Odhlášení stravování se provádí v kanceláři školní jídelny telefonicky / osobně / emailem / přes aplikaci Strava.cz nejpozději den předem do 10.30 hod.

Nestačí jen oznámit učitelce ve třídě nepřítomnost dítěte. Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., mohou rodiče první den nemoci dítěte odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.30 hod. v kuchyni MŠ.

Rodiče jsou si vědomi toho, že za neodhlášený a neodebraný oběd nesou finanční úhradu v pořizovací ceně potravin, a že tento oběd bude rozdělen ostatním dětem jako přídavek. Tuto skutečnost na sebe rodiče přijímají přihlášením dítěte ke stravování.

Na další dny nemoci jsou rodiče povinni stravování odhlásit.
Neučiní-li tak, bude jim stravné od druhého dne naúčtováno v plné výši.

Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace

Studentů 91
784 01 Litovel

Telefon: +420 585 341 484, +420 585 342 182
Mobil: +420 604 667 628

Web: http://www.jidelnastudentu.cz/
E-mail: obedy@jidelnastudentu.cz

IČO: 75026333 DIČ: CZ 75026333

CENÍK PLATNÝ OD 1. května 2022

Druh jídla Cena
Přesnídávka  11,00 Kč
Svačinka  11,00 Kč
Oběd 3 – 6 let 21,00 Kč
Oběd 7 – 10 let 29,00 Kč

Pro platby trvalým příkazem
Účet školní jídelny: 179990971/0300

Další informace Vám budou poskytnuty v kanceláři školní jídelny.