Stravování

🍽 Jídlo (ranní svačinka, oběd, odpolední svačinka) je do školky dováženo ze školní jídelny.
🥛 Pitný režim (vodu, vodu + sirup, čaj) mají děti zajištěný po celý den v MŠ.

  Jednorázový příspěvek na pitný režim 50,- Kč se platí vždy na začátku nového šk.r. (nebo na začátku docházky do zařízení)  

Přihlašování strávníků

Je nutné dítěti přihlásit celodenní stravu na začátku docházky do zařízení mateřské školy.

Každou změnu je nutné neprodleně nahlásit v jídelně ! V mateřské škole je možné zabezpečit stravu s dietním omezením lepku, která vyžaduje speciální úpravu.

Rodiče, kteří své dítě přihlásili k celodenní docházce, jsou povinni odebírat celodenní stravování. Ve výjímečných případech (např.návštěva lékaře) je možno si na tento den objednat polodenní stravu.

Dítě, které ve vyjímečných případech odchazí po obědě domů, a které při příchodu do třídy MŠ odevzdalo chlebník či plastovou krabičku paní kuchařce, si bude  moci po obědě při odchodu ze třídy v kuchyni vyzvednout odpolední svačinu. V opačném případě bude rozdělena ostatním dětem jako přídavek.

Odhlašování strávníků

Odhlášení stravování se provádí v kanceláři školní jídelny telefonicky / osobně / emailem nejpozději den předem do 13.00 hod.

Nestačí jen oznámit učitelce ve třídě nepřítomnost dítěte. Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., mohou rodiče první den nemoci dítěte odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče v době od 11. – 11.30 hod. v kuchyni MŠ.

Rodiče jsou si vědomi toho, že za neodhlášený a neodebraný oběd nesou finanční úhradu v pořizovací ceně potravin, a že tento oběd bude rozdělen ostatním dětem jako přídavek. Tuto skutečnost na sebe rodiče přijímají přihlášením dítěte ke stravování.

Na další dny nemoci jsou rodiče povinni stravování odhlásit.
Neučiní-li tak, bude jim stravné od druhého dne naúčtováno v plné výši.

Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace

Studentů 91
784 01 Litovel

Telefon: +420 585 341 484, +420 585 342 182
Mobil: +420 604 667 628

Web: http://www.jidelnastudentu.cz/
E-mail: obedy@jidelnastudentu.cz

IČO: 75026333 DIČ: CZ 75026333

CENÍK PLATNÝ OD 1. dubna 2017

Druh jídla Cena
Přesnídávka  9,00 Kč
Svačinka  9,00 Kč
Oběd 3 – 6 let 16,00 Kč
Oběd 7 – 10 let 22,00 Kč

Pro platby trvalým příkazem
Účet školní jídelny: 179990971/0300

Pro platby sporožirem
Sběrný účet školní jídelny u České spořitelny: 100248521/0800

Další informace Vám budou poskytnuty v kanceláři školní jídelny.