Školkovné

Úhrada za pobyt dítěte naší v mateřské škole se hradí pravidelně každý měsíc.

Lze ji poukázat na účet MŠ 239319961/0300 platby lze i slučovat. Částka pro školní rok 2023/2024 činí 800,- Kč. Tato úplata se hradí i pokud dítě do mateřské školy nedochází (nemoc, pobyt u babičky, rekreace…). Důvodem k neplacení je pouze odhlášení dítěte z mateřské školy. Variabilní symbol je číslo smlouvy o školkovném, která Vám bude vyhotovena na začátku docházky.

Od platby nejsou osvobozeny děti s odkladem školní docházky ani předškoláci.

Tuto platbu je nutno uhradit nejpozději do 16. dne v měsíci.