Školkovné

Úrada za pobyt dítěte naší v mateřské škole se hradí pravidelně každý měsíc.

Lze ji poukázat na účet MŠ 239319961/0300 platby lze i slučovat. Částka pro školní rok 2018/2019 činí 400,- Kč. Tato úplata se hradí i pokud dítě do mateřské školy nedochází (nemoc, pobyt u babičky, rekreace…). Důvodem k neplacení je pouze odhlášení dítěte z mateřské školy. Variabilní symbol je školní rok + poslední čtyři číslice rodného čísla dítěte (2018XXXX).

Od platby nejsou osvobozeny děti s odkladem školní docházky ani předškoláci.

O prominutí platby mohou písemně požádat zákonní zástupci jimž byl přiznán a pobírají sociální příplatek, nebo osoba, která osobně pečuje o dítě a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost musí prokázat ředitelce mateřské školy.

Tuto platbu je nutno uhradit nejpozději do 15. dne v měsíci.