Enviromentální výchova

Ráj domova
Jan Čarek

Jen si,děti všimněte,
co je krásy na světě!
Jen se, děti, rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek,
kolik ptáčků, ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí,
co si radost nezávidí!
Co je krásy na světě!

Základním principem environemntální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě prostřednictvím přímého kontaktu s ní. Environmentální rozměr školka skýtá i ve způsobu jejího fungování – třídíme odpad, hospodaříme s vodou, kompostujeme, staráme se o zvířátka, pěstujeme plodiny za zahrádce. Tyto vzory děti adaptují a přijímají za své. Přímý kontakt s rostlinami i živočichy vede děti k jejich poznání a následnému respektování. Věříme, že příroda poskytuje dětem ideální výchovně vzdělávací prostředí, děti se v přírodě učí komplexně (tzn. všemi rovinami vnímání), přirozeně rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, mají možnost vnímat rytmus změn ročních období a přírodních jevů. Toto prostředí podporuje jejich tvořivost.

V tomto duchu od roku 2018 budujeme i prostory školní zahrady.