Broučci (I. Oddělení)

(přízemí)

Mladší děti.

UČITELKY: Jana Kabelíková

Veronika Vaňková

ŠKOLNÍ ASISTENT: Bc. Helena Krejčí