Broučci (I. Oddělení)

(přízemí)

Mladší děti.

UČITELKY: Mgr. Monika Hrňová

Veronika Faksová, Dis.

ČAS NÁPLŇ DNE
06:30 – 8:15

Příchod dětí do MŠ, hry dle výběru dětí, spontánní aktivity dětí, individuální práce s dětmi (dle jejich individuálních potřeb a zájmu)

8:15 –  8:45 Hygiena, přesnídávka.
8:45 – 9:30 Pohybová chvilka (cvičení), ranní kruh (modlitba, ranní zamyšlení apod.), didakticky cílená činnost vycházející z ŠVP PV.
9:30 – 11.30 Pobyt venku.
11.30 – 12.00 Oběd. Hygiena. Příprava na odpolední odpočinek.
12.00 – 14:00 Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí.
14.00 – 14.30 Hygiena. Odpolední svačina.
14.30 – 16.00 Odpolední spontánní hry, aktivity zaměřené na pohyb, zájmové činnosti a individuální vzdělávání dětí. Dle počasí i na školní zahradě.