Třídy

Naše mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí a je rozdělena na 2 homogenní oddělení – 25 dětí v každé třídě.

Mateřská škola využívá pravou část budovy, a to přízemí, kde se nachází I. oddělení školky (🐞Broučci), fungující od 1. září 2010.

A 1. patro, kde se nachází II. oddělení školky (🦋Motýlci), zřízené k 1. září 2012.

Organizace dne

Uspořádání režimu dne je flexibilní tak, aby umožňovalo organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuálnímu dění v mateřské škole.

Scházení dětí

Scházení dětí do 8:15 hod. Pozdější příchody dítěte do MŠ je třeba nahlásit třídní učitelce den předem nebo sms zprávou na třídní mobil : 734 435 239 (Motýlci) a 734 369 495 (Broučci)

Provoz MŠ

Budova se odemyká 6:25 hod.
Provoz MŠ je od 6:30 hod. do 16:00 hod.