Sponzorství

ZA VŠECHNY DARY UPŘÍMNĚ DĚKUJEME

Dary na provoz mateřské školy je možno zaslat na sponzorský účet, nebo předat v hotovosti ředitelce školy. Dáváme potvrzení o předání daru. O nakládání se sponzorskými dary je vedeno řádné účetnictví.

Číslo účtu: 239319961/0300
IČO: 71 341 218 IZO: 691 001 871

Na co šetříme:

  • Hmatový chodník na zahradě školky
  • Vybavení pro malé zahradníky (tzn. hrábě, lopatky, kyblíky, ..)
  • Vybavení relaxačního – čtenářského koutku DĚKUJEME!
  • Pákovou řezačku papíru DĚKUJEME!

Čím nám uděláte radost:

  • Barevné papíry
  • Kartonové archy
  • Zbytky látek, pletací příze, ..
  • Přírodní materiály (dřívka, odřezky, dřívka – metry)
  • a další…