Projekty

Šablony pro CMŠ Svatojánek II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010557

Hlavním cílem projektu je podpořit církevní mateřskou školu aktivitami, které jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, výměnu zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, personální posílení, spolupráci s rodiči a rozvoj výuky, včetně výuky ICT. Z projektu jsou hrazeny následující konkrétní aktivity v celkové dotaci 419 161 Kč, -:

60 x 0,1 úvazku/měsíc – Školní asistent – personální podpora MŠ

8 x 8 hodin dalšího vzdělávání pro pedagogy v oblasti ČG, ICT, osobnostně sociálním rozvoji

2 x 8 hodin dalšího vzdělávání pro pedagogy v oblasti inkluze

1 x 25 hodin zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

1 x 48 hodin využití ICT ve vzdělávání

4 x projektový den ve škole

3 x projektový den mimo školu

1 x 12 hodin odborné zaměřeného tematického setkávání a spolupráce s rodiči

 

 

Úprava zahrady MŠ Svatojánek pro EVVO

Tento projekt je financován Státní fondem životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

https://www.mzp.cz/ https://www.sfzp.cz/

Hlavním cílem projektu, je zbudovat novou zahradu, která bude odpovídat jak technickým tak bezpečnostním požadavkům. Přispěje k dalšímu rozvoji vzdělávací nabídky naší školky. Stane se důstojným místem vzájemného setkávání.

Pozemek- zahrada se nachází v blízkosti centra města a vzhledem ke své výhodné pozici je dobře dostupná. Leží na pravém břehu řeky Moravy, která protéká CHKO Litovelské Pomoraví. Na tomto pozemku by se měla objevit malebná zákoutí, s netradičními herními prvky a odpočinková posezení pro děti. Prostory zahrady by měly pak sloužit také jako zázemí pro přednášky a workshopy s enviromentální tématikou jak pro veřejnost tak místní základní školy.

Měla by sloužit stejně tak veřejnosti jako potřebám školky, mělo by to být místo společného setkávání a propojování různých oblastí, lidé by se zde měli vzájemně setkávat a podílet se společně na jednotlivých aktivitách. Také by jim zahrada měla poskytnout prožitky a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě, okolí a nakonec i k sobě samému.

Děti si zde budou budovat pozitivní vztahy k prostředí, zejména k přírodě a budou si vytvářet dovednosti a návyky správného jednání k tomu to prostředí.

Zároveň veřejnost bude mít možnost smysluplně trávit svůj volný čas a také se vzdělávat. Celkově by toto místo mělo přispět k posílení komunity města.

Kampaň Celé Česko čte dětem® zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní knihovna ČR, Dětský fond OSN UNICEF a za svého života osobně pan Václav Havel.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti  číst“.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

Jak to v rodině vypadalo kdysi a jak to vypadá dnes?

Proč číst dětem?

„Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný.“

Luděk Richter, dramaturg, režisér a herec Divadelní společnosti Kejklíř 

 

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
 • podporuje psychický rozvoj dítěte
 • posiluje jeho sebevědomí
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování
 • formuje čtecí a písemné návyky
 • učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému
 • rozvíjí představivost
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje
 • trénuje paměť
 • přináší všeobecné znalosti
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla
 • rozvíjí smysl pro humor
 • je výbornou zábavou
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury
 • je prevencí patologických jevů
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte