Motýlci (II.oddělení)

(1.patro)

Starší děti, a děti s odloženou školní docházkou.

UČITELKY:

Ilona Vysloužilová

Veronika Vaňková

ASISTENTI PEDAGOGA: Ludmila Šubová

Naše nástěnka

• Pravidla naší třídy ke stažení | ZDE |

• Modlitbičky | ZDE | a písničky ke stažení | ZDE |

Jak to vypadá u nás ve třídě:

Třída MOTÝLKŮ se skládá z dětí ve věku 5 – 6 let, ve třídě je přítomen asistent pedagoga.

Pracujeme podle vzdělávacího programu: „KROK ZA KROKEM JDOU SVATOJÁNCI CELÝM ROKEM“, který je podrobněji rozvržen v TVP (Třídní vzdělávací program) na každý měsíc. Třídní vzdělávací plán využívá činnosti s prvky hry, vlastní fantazie, tvořivosti a experimentu.

V naší třídě se s dětmi cíleně připravujeme na vstup do ZŠ. Předškolákům je věnována zvýšená péče v přípravě do školy, která probíhá hravou formou v dopoledních hodinách. Dále pak individuálně dle potřeb dětí v programu MAXÍK (– Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou). U dětí se snažíme  o povzbuzení zájmu o učení. Podporujeme u dětí dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, procvičujeme předmatematické a předčíselné představy, komunikační a grafické dovednosti.

Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí. Vzdělávací činnost dětí probíhá přirozeně formou pestré škály rozmanitých činností s aktivní účastí všech a to ve skupinové i individuální práci.

Pitný režim je zabezpečen po celý den a je zde kladen velký důraz na zdravý životní styl, proto je pro nás velmi důležitý pobyt venku, který se snažíme realizovat za každého počasí.

ČAS NÁPLŇ DNE
06:30 – 8:15

Příchod dětí do MŠ, hry dle výběru dětí, spontánní aktivity dětí, individuální práce s dětmi (dle jejich individuálních potřeb a zájmu)

8:15 –  8:45 Hygiena, přesnídávka.
8:45 – 9:30 Pohybová chvilka (cvičení), ranní kruh (modlitba, ranní zamyšlení apod.), didakticky cílená činnost vycházející z ŠVP PV.
9:30 – 11.30 Pobyt venku.
11.30 – 12.00 Oběd. Hygiena. Příprava na odpolední odpočinek.
12.00 – 14:00 Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí.
14.00 – 14.30 Hygiena. Odpolední svačina.
14.30 – 16.00 Odpolední spontánní hry, aktivity zaměřené na pohyb, zájmové činnosti a individuální vzdělávání dětí. Dle počasí i na školní zahradě.