Motýlci (II.oddělení)

(1.patro)

Starší děti, a děti s odloženou školní docházkou.

UČITELKY:  Mgr. Hana Češková

Ilona Vysloužilová

ASISTENT PEDAGOGA: Bc. Štěpán Klega

Naše nástěnka

• TVP 2018/2019 ke stažení : | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec |

• Pravidla naší třídy ke stažení | ZDE |

• Modlitbičky | ZDE | a písničky ke stažení | ZDE |

Jak to vypadá u nás ve třídě:

Třída MOTÝLKŮ se skládá z dětí ve věku 5 – 6 let, ve třídě je přítomen asistent pedagoga.

Pracujeme podle vzdělávacího programu: „KROK ZA KROKEM JDOU SVATOJÁNCI CELÝM ROKEM“, který je podrobněji rozvržen v TVP (Třídní vzdělávací program) na každý měsíc. Třídní vzdělávací plán využívá činnosti s prvky hry, vlastní fantazie, tvořivosti a experimentu.

V naší třídě se s dětmi cíleně připravujeme na vstup do ZŠ. Předškolákům je věnována zvýšená péče v přípravě do školy, která probíhá hravou formou v dopoledních hodinách. Dále pak individuálně dle potřeb dětí v programu MAXÍK (– Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou). U dětí se snažíme  o povzbuzení zájmu o učení. Podporujeme u dětí dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, procvičujeme předmatematické a předčíselné představy, komunikační a grafické dovednosti.

Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí. Vzdělávací činnost dětí probíhá přirozeně formou pestré škály rozmanitých činností s aktivní účastí všech a to ve skupinové i individuální práci.

Pitný režim je zabezpečen po celý den a je zde kladen velký důraz na zdravý životní styl, proto je pro nás velmi důležitý pobyt venku, který se snažíme realizovat za každého počasí.

ČAS NÁPLŇ DNE
06:30 – 8:20

Příchod dětí do MŠ, hry dle výběru dětí, spontánní aktivity dětí,
individuální a skupinové činnosti, didakticky cílené činnosti, pohybové aktivity. Úklid třídy.

8:30 – cca 8:50 Zdravotní cvičení, pohybové hry.
8:50 – 9:10 Hygiena, dopolední svačina.
9:15 – cca 9:50 Ranní kruh (modlitba, ranní zamyšlení,..)
Řízená činnost (výtvarná, pohybová, hudebně dramatická a poznávání světa)
10:00 – cca 11:10

Příprava na pobyt venku, pobyt venku (v případě nepříznivého náhradní program uvnitř),
převlékání, hygiena, příprava na oběd.

11:20 – 12:00 Oběd, hygiena, příprava na polední klid.
12:05 – 14:00 Polední klid, čtení pohádek, spánek dětí, pro děti s nižší potřebou spánku klidové aktivity dětí ve třídě.
14:00 – 16:00 Odpolední svačina, odpolední spontánní hry a aktivity dětí, individuální procvičování
dle témat ŠVP, pobyt na školní zahradě v případě příznivého počasí.