Drakiáda –  Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizování Drakiády. Vybralo se 58 000 Kč. Tyto prostředky byly použity na vybavení mateřské školy. Ještě jednou děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili. Vánoční Jarmark – Finanční prostředky, které jsme získali na […]