Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2022/2023

  • Rozhodnutí budou připravena od 27. 06. 2022

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli, která vykonává činnost mateřské školy, jako správní orgán, v souladu s ustanovením §34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v osobě své ředitelky projednala žádosti zákonných zástupců o přijetí jejich dítěte k předškolnímu vzdělávání ze dne 12. 5. 2022 a rozhodla takto:

📎 rozhodnuti_seznam_prijatych_sk_r_2022_2023

📎 seznam_neprijatych_2022

  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde jako příloha a dále na dveřích mateřské školy po dobu 15 dnů.
  • Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři ředitelky školy na adrese: Vítězná 1129/2a, 784 01 Litovel

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost vašemu e-mailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikace s vámi.

Add your thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *