Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2023/2024

  • Rozhodnutí budou připravena od 26. 05. 2023

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli, která vykonává činnost mateřské školy, jako správní orgán, v souladu s ustanovením §34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v osobě své ředitelky projednala žádosti zákonných zástupců o přijetí jejich dítěte k předškolnímu vzdělávání ze dne 9. 5. 2023 a rozhodla takto:

📎 rozhodnuti_seznam_prijatych _2023

📎rozhodnuti_seznam_neprijatych_2023

  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde jako příloha a dále na dveřích mateřské školy po dobu 15 dnů od 23.5.2024.
  • Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (v kanceláři ředitelky školy) dne 26. 5. 2023 od 10:00 do 16:00 hodin na adrese: Vítězná 1129/2a, 784 01 Litovel
  • Prosíme zákonné zástupce všech přijatých dětí, aby nám neprodleně sdělili, zda jejich dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno rodičům nepřijatých dětí do vlastních rukou dopisem s dodejkou.

V případě nejasností můžete kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle +420 734 435 239

Děkujeme všem za Váš zájem o naši Církevní mateřskou školu.

Add your thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *