Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2024/2025

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli, která vykonává činnost mateřské školy, jako správní orgán, v souladu s ustanovením §34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v osobě své ředitelky projednala žádosti zákonných zástupců o přijetí jejich dítěte k předškolnímu vzdělávání ze dne 7. 5. 2024 a rozhodla takto:

📎 seznam_prijatych_2024
📎 seznam_neprijatych_2024

  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde jako příloha a dále na dveřích mateřské školy po dobu 15 dnů od 16.5. 2024.
  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky školy.
  • Prosíme zákonné zástupce všech přijatých dětí, aby nám neprodleně sdělili, zda jejich dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole.

V případě nejasností můžete kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle:
(+420) 734 212 029

Děkujeme všem za Váš zájem o naši Církevní mateřskou školu.

Add your thoughts

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *